Connect with us

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

កាន់តែក្តៅខ្លាំងទៅៗហេីយនៅពេលនេះប្រទេសថៃបានអញ្ជេីញតាបោះនឹងតាឥសីជាច្រេីននាក់នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានហៅសម្តេចសង្ឃមកផងដែរដេីម្បីធ្វេីការសូត្រ ម ន្តរំ ដោះ គ្រោះ នឹងពិធីប្រោ សព្រំ ដោយខ្លាចត្រូវប ណ្តា ស សា រ ក្រោយមាន រឿង កេី តឡេីងជាច្រេីន…!

Published

on

ដែលក្រោយពីមានរឿងជាច្រេីនជាមួយនឹងប្រទេសថៃនៅបញ្ហាដែលប្រទេសថៃលួចចម្លងគម្រោងនៃប្រាសាទអង្គរដែលជារបស់ខ្មែរនឹងត្រូវបានមហាជនជាច្រេីនរបស់ខ្មែរយេីងធ្វេីការហាមឃាត់នឹងបានស្នេីរសូមអោយផ្អាកគម្រោងសាងសង់នេះតែបែរជាថៃមិនព្រមឈប់នឹងបានធ្វេីការប្រកាស់ថាខ្លួនមិនបានចម្លងនោះទេនឹងនៅតែបន្តសាងសង់នៅគម្រោងមួយនេះដ៏ដែល។បានអោយដឹងថាយោងទៅតាមការសិក្សារស្រាវជ្រាវឃេីញ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អោយច្បាស់នឹងភ្នែកតែម្តងទៅលេីប្លងទៅលេីទ្វានឹងកំពូលប្រាសាទហេីយនឹងទំហំនៅក្នុងការរចនាអោយដូចទៅនឹងអ្វីដែលប្រាសាទអង្គរមាននឹងត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺថាប្លងគេត្រូវបានគូរដោយវិស្វរករមួយរូបដែលមានប្រវត្តិនៅធ្វេីការស្រាវជ្រាវពីប្រាសាទនេះជិត១០ឆ្នាំទៅហេីយនឹងបានបង្កេីទគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទមួយនេះតាំងតែពីឆ្នាំ២០២០មកម្លេះដែលពុំមានអ្នកដឹងនោះឡេីយលុះទាល់តែពេលថ្មីៗនេះទេីបលេចនៅរូប

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភាពនឹងទិដ្ឋភាពនៃការសាងសង់នោះ។ក្រោយមានការផ្អេីលឈូរឆរទៅលេីរឿងក៏សាងប្រាសាទអង្គរដែលប្រទេសថៃបានចម្លងទៅនេះស្រាប់តែខ្មែរយេីងបាននិយាយដោយក្ដែងៗថាអ្នកដែលហ៊ានបំពានទៅលេីប្រាសាទអង្គរនឹងត្រូវបណ្តាសសាជាមិនខាន។ដែលក្រោយពីលេចលឺបែបនេះស្រាប់តែប្រទេសថៃក៏បានជួបវិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់ទៅលេីការផ្ទុះឆេះនៃរោងចក្រគីមីនឹងរោងចក្រថ្នាំពេទ្យនឹងបានឆេះនៅកន្លែងសំខាន់ៗជាច្រេីនទៀតដែល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះប្រទេសថៃកំពុងតែជម្លៀសប្រជាជនគេអោយចេញពីតំបន់ដែលកំពុងតែកេីតហេតុនោះផងដែរ។ស្របពេលនេះដែរស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃទិ០៩ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១ប្រទេសថៃក៏បានប្រារព្ធពិធិអញ្ជេីញតាឥសីនឹងតាបោះជាច្រេីននឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះននោះទេក៏មានសម្តេចព្រះសង្ឃនៅក្នុងនោះផងដែរដេីម្បីមកធ្វេីការប្រោសព្រំនឹងលេចលឺដំណឹងថាដេីម្បីបញ្ចៀសគ្រោះចង្រៃដែលកេីតមានឡេីងឥតឈបឈរដែលបានកេីតឡេីងជា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រឿយកាលកន្លងមកនេះ។បេីសិនតាមការគិតតេីននេះជាការធ្វេីពិធីរំដោះគ្រោះយ៉ាងណាតេីនេះជាទង្វេីរមួយដែលបង្ហាញពីប្រទេសថៃដែលបម្រុងនឹងតទល់ជាមួយនឹងបណ្តាសសាដែលបានកេីតឡេីង?

https://www.tiktok.com/@honoringsun/video/6970929896986004738?_d=secCgYIASAHKAESMgowtWC5gK%2Bw5nXG9mKe3qh7bp%2F5IxZgWNTKqTCyZEE8DEPTT4frcalMs8gZljIW3DSnGgA%3D&checksum=d01c08565b6819ee4b952831bd886789bc9f74353bb8d8fd1c8ca567d0bbd6a6&language=en&mid=6965323218714364674&preview_pb=0&region=KH&sec_user_id=MS4wLjABAAAALx9q9CxWBRzHXzdYgABdrjg1LwWdtAYOLty0THdufXlmONdPOODnX3bDt23FOUVE&share_app_id=1180&share_item_id=6970929896986004738&share_link_id=416ce02b-8323-49d4-bc16-23c939992aca&source=h5_t&timestamp=1625802064&u_code=cme69hac3f79m6&user_id=6544163553929117698&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&utm_source=messenger&_r=1&is_copy_url=0&is_from_webapp=v1&sender_device=pc&sender_web_id=6935260382311302657

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

តាហ្សង់ដែរគេល្បី នៅប្រទេសវៀតណាមដែរបានចូលទៅនៅក្នុងព្រៃអស់រយះពេល ៤០ឆ្នាំជាងបានទទួល ម រ ណះ ភាពហេីយដោយសារតែ ….!

Published

on

វៀតណាម៖ បុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Hovan Lang និងត្រូវបានគេដាក់រហ្ស័សនាមឲ្យថា “តាហ្សង់” (បុរសរស់នៅព្រៃភ្នំ) ក្រោយពីគាត់ធ្លាប់បានរស់នៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងនៃខេត្ត Quang Ngai ប្រទេសវៀតណាម អស់រយៈពេលជាង៤០ឆ្នាំមកហើយ។

នៅក្នុងវីដេអូឯកសារមួយបានឲ្យដឹងថា កាលពីឆ្នាំ១៩៧២ ឪពុករបស់គាត់បានភៀសខ្លួនចេញពីសង្គមទំនើប នៅពេលដែលប្រពន្ធ ត្រូវបានសម្លា.ប់ដោយការវា.យប្រ.ហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយក្រោយមក ការរស់នៅក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ ដោយរស់នៅពឹងផ្អែកលើផ្លែឈើ ទឹកឃ្មុំ កណ្ដុរ ពស់ ស្វា និងកង្កែបជាដើម។ ហើយប្រហែលជា៨ឆ្នាំមុន ទាំងបីនាក់ឪពុកកូន ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះ និងនាំយកទៅកាន់ភូមិមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅ និងចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីបែបទំនើបតែម្ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាមិញ ជាអកុសល កាលពីថ្ងៃចន្ទកន្លងទៅនេះ គាត់ក៏បានទទួលមរណភាព ស្ថិតក្នុងអាយុ៥២ឆ្នាំ ដោយសារជំ.ងឺមហារី.កថ្លើម៕

Continue Reading

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

មេីលហេីយរន្ធត់ណាស់សិស្សនិស្សិតនៅថៃនាំគ្នាបា តុ ក ម្មដូច ធ្វេី ស ង្គ្រា ម ដោយសារតែមូលហេតុ មួយដែរនឹកស្មានមិនដល់….!

Published

on

ប្រទេសថៃ៖ដែលនេះជាទិដ្ឋភាពដែលបានកេីតឡេីង នៅក្នុងថ្ងៃទី ០៨ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដែរប្រទេសថៃទាំងមូលបានធ្វេីការ ប្រតិកម្មនឹងធ្វេីការរេីបម្រាស់នៅការមិនយល់ស្របទៅលេី ការបង្ហាញនៅដំណោះស្រាយដែរ មិនបានផ្តល់នៅភាពសមរម្យនៅការចង់បានសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែរ ប្រាថ្នាចង់បាន ។ក្រោយការជួបប្រទះ នៅ បញ្ហាជាច្រេីនប្រទេសថៃ​បានជួូបប្រទះនៅបញ្ហា

ជាច្រេីន នៅក្នុង ប្រទេសរបស់ខ្លួន មិនថា បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច ឬក៏បញ្ហា ជួបប្រទះ នឹងជំងឺឆ្លង​នោះទេ​អ្វីដែរសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតបានអោយដឹងថា សាលាដែរជាកន្លែងបណ្តុះបណ្តាលសិស្សនឹងថ្នាលយុវជន គ្រប់រូបបែរក្លាយទៅជាកន្លែង សម្រាប់ធ្វេីការ ប្រមូលគ្នាទៅធ្វេីបាតុកម្មទៅវិញ នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានធ្វេីការ ដុតកម្ទេចសៀវភៅគ្រប់ វិជ្ជាហេីយក៏បានធ្វេីការ បកស្រាយនៅក្នុងការចង់បានរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដោយបែបនេះថា ៖

នៅពេលដែលប្រព័ន្ធសិក្សាតាមអ៊ិនធរណេតមិនបំពេញតាមតម្រូវការរបស់កុមារទាំងអស់។ មិនមែនគ្រប់គ្នាអាចរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតបានទេ។ ហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធខ្លួនឯងមានការបរាជ័យ។ មិនមានប្រសិទ្ធភាព មិនមានគុណភាពទាល់តែសោះ។

បើសួរទៅលោកទ្រីនុតធៀនថុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនោះ ហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាទាំងនេះនៅតែកើតមានហើយមិនត្រូវបានដោះស្រាយ? វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលអ្វីដែលនិស្សិតត្រូវជួបប្រទះគឺមិនត្រឹមតែរៀនដោយមិនដឹងខ្លួននោះទេ។ កិច្ចការផ្ទះច្រើនពេកអាចជាភាពតានតឹងសម្រាប់កូនអ្នកផងដែរ។ មិននិយាយពីបញ្ហាគ្រួសារស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងកត្តាជាច្រើនទៀតដែលរារាំងកុមារពីភាពងាយស្រួលនៃការរៀនសូត្រតាមអ៊ីនធឺណិត។

ប្រសិនបើប្រព័ន្ធបរាជ័យ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរលួយ កុំឱ្យវាបន្តដួលរលំ។ ក្រោកឡើងប្រឆាំងនឹងវាហើយផ្លាស់ប្តូរវាឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

ថ្ងៃទី ៦-១០ ខែកញ្ញា #ខ្ញុំមិនរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតទៀតទេ។

ដែលនេះជាបញ្ហាមួយដែរធ្វេីអោយសិស្សានុសិស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសថៃសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដេីម្បីទៀមទាការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេអោយមានការ ដូចដេីមនឹងមានសមតុល្យ អោយព្យាក្រិត្យដូចដែរ គេធ្លាប់បានធ្វេីការ ទទួលពីក្រសួង​អប់រំដូច្នេះដែរ ។

Continue Reading

ព័ត៌មានក្រៅប្រទេស

ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក! នេះជាទិដ្ឋភាពក្មេងប្រុសដ៏កំសត់ម្នាក់ធ្វើរឿងមួយនេះដើម្បីចិញ្ចឹមប្អូនស្រី

Published

on

ហ្វីលីពីន៖ រូបភាពក្មេងប្រុស-ស្រី ពីរនាក់បងប្អូន ដើរសុំទានគេដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះ បច្ចុប្បន្នកំពុងតែទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង នៅលើបណ្តាញសង្គម បន្ទាប់ពីត្រូវបានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ បានបង្ហោះចែកចាយជាសាធារណៈ និងបង្ហាញប្រាប់ពីការពិត ដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នារំជួលចិត្ត ស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែក។ ប្រភពបានឲ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី១២ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញ ទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុក ឈ្មោះថា Geo Tolentino Ringor

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានចែកចាយរូបភាព២សន្លឹក ដ៏មានអត្តន័យ នៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកដោយបានរៀបរាប់ថា រូបគាត់ហើយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ឈ្មោះ John Benedict បាននាំគ្នាចូលទៅញ៉ាំអាហារ នៅភោជនីយដ្ឋានយីហោ «Jollibee» ស្ថិតក្នុងទីក្រុង Quezon ប្រទេសហ្វីលីពីន។ ខណៈនោះស្រាប់តែមានក្មេងប្រុសដ៏គួរឲ្យកំសត់ម្នាក់ បានចូលមកសុំអាហារញ៉ាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែក្តីអាណិតអាសូរ លោក John ក៏បានប្រាប់ភរិយារបស់លោក ឲ្យទិញអាហារបន្ថែមមួយសម្រាប់ទៀត ដើម្បីឲ្យក្មេងប្រុសសុំទាននោះផងដែរ។ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិននឹកស្មានដល់ បន្ទាប់ពីក្មេងប្រុសអភ័ព្វនោះ បានដើរចេញពីហាង ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធ បានសង្កេតឃើញថា តាមពិតទៅក្មេងប្រុសសុំទាន មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណខាងលើនេះ មិនមែនមានតែខ្លួនគេតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គឺក្មេងប្រុសនោះបានយកអាហារ ដែលសុំពីពួកគាត់បាន យកទៅចិញ្ចឹមប្អូនស្រីតូចគេម្នាក់ទៀត ដែលកំពុងតែរង់ចាំនៅខាងក្រៅឯណោះ ។ ជាការពិតណាស់ បើតាមមើលទៅអាហារប៉ុណ្នឹង វា

ពិតជាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ឡើយ សម្រាប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលឯសកម្មភាព និងទឹកមុខរបស់ពួកគេទាំងពីរវិញ គឺពិតជាសប្បាយរីករាយ និងពេញចិត្តនូវអាហារ ដែលពួកគេទទួលបានយ៉ាងខ្លាំង៕ ប្រភព Khmer Media

Continue Reading

អត្ថបទកំពុងពេញនិយម

© Copyright 2020 ©